Odpowiedzialność

Ostatnia aktualizacja: październik 14, 2021

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego zastrzeżenia:

  • O nas (określana w tym Zastrzeżeniu jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Rork Media Limited, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londyn, Anglia, WC2H 9JQ.
  • Usługi odnosi się do strony internetowej.
  • You oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego dana osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.
  • Strona internetowa odnosi się do Divernet, dostępnego z https://divernet.com/

Odpowiedzialność

Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w treści Serwisu.

W żadnym przypadku Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub jakiekolwiek szkody, czy to w wyniku umowy, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego, powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem z Usługi lub treść Usługi. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania uzupełnień, usuwania lub modyfikacji treści Serwisu w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.

Firma nie gwarantuje, że Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Zastrzeżenie dotyczące informacji medycznych

Informacje o stanie zdrowia udostępniane w Serwisie nie mają na celu diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania chorobom. Produkty, usługi, informacje i inne treści udostępniane w ramach Serwisu, w tym informacje odsyłające do stron internetowych osób trzecich, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych.

Informacje oferowane w Serwisie nie są wyczerpujące i nie obejmują wszystkich chorób, dolegliwości, schorzeń fizycznych i ich leczenia.

Ludzie są różni i mogą odmiennie reagować na różne produkty. Komentarze zamieszczane w Serwisie przez pracowników lub innych użytkowników są wyłącznie ich osobistymi poglądami, wyrażanymi we własnym imieniu i nie stanowią roszczeń Spółki ani nie reprezentują stanowiska lub poglądów Spółki.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez Serwis w zakresie zaleceń dotyczących suplementacji na jakiekolwiek cele zdrowotne.

Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani rękojmi w odniesieniu do jakichkolwiek sprzedawanych produktów lub usług. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z udostępnionymi informacjami lub usługami, nawet jeśli Spółka została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód.

Zastrzeżenie partnera FTC

Poniższe ujawnienie ma na celu pełną zgodność z polityką Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych, która wymaga przejrzystości w odniesieniu do wszelkich relacji stowarzyszonych, jakie Spółka może utrzymywać w Serwisie.

Należy założyć, że część linków to „linki partnerskie”, czyli linki ze specjalnym kodem śledzącym.

Oznacza to, że jeśli klikniesz link partnerski i kupisz przedmiot, Firma może otrzymać prowizję partnerską. Jest to legalny sposób zarabiania i płacenia za działanie Usługi, a Firma chętnie ujawnia Ci swoje relacje partnerskie.

Cena przedmiotu jest taka sama, niezależnie od tego, czy jest to link partnerski, czy nie. Niezależnie od tego Firma poleca wyłącznie produkty lub usługi, które według niej przyniosą użytkownikom wartość dodaną.

Afiliacyjne programy reklamowe, z których korzysta Serwis to:

  • Program partnerski Amazon Services LLC Jako współpracownik Amazon zarabiam na kwalifikujących się zakupach. Firma jest uczestnikiem Programu stowarzyszonego Amazon Services LLC, stowarzyszonego programu reklamowego, którego celem jest zapewnienie witrynom możliwości zarabiania na opłatach reklamowych poprzez reklamę i łącza do Amazon.com lub Endless.com, MYHABIT.com, SmallParts.com lub AmazonWireless.com. Strony w tej Usłudze mogą zawierać łącza partnerskie do Amazon i jej witryn stowarzyszonych, na których właściciel tej Usługi, Rork Media Limited, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londyn, Anglia, WC2H 9JQ, pobierze prowizję za polecenie.
  • Sklepy nurkowe Mikesa
  • Wypoczynek Pro
  • Życie nurkowe

Wyłączenie odpowiedzialności za linki zewnętrzne

Usługa może zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych, które nie są dostarczane ani utrzymywane przez Firmę ani w żaden sposób z nią powiązane.

Należy pamiętać, że Firma nie gwarantuje dokładności, trafności, aktualności ani kompletności jakichkolwiek informacji na tych zewnętrznych witrynach internetowych.

Zastrzeżenie reklamowe

Podczas korzystania z Usługi mogą pojawiać się także reklamy podmiotów trzecich oraz linki do witryn podmiotów trzecich. Spółka nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności lub przydatności jakichkolwiek informacji zawartych w tych reklamach lub witrynach internetowych i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zachowanie lub treść tych reklam i witryn internetowych oraz ofert składanych przez osoby trzecie imprezy.

Reklamy stron trzecich i linki do innych stron internetowych, na których reklamowane są towary lub usługi, nie stanowią poparcia ani rekomendacji Spółki dla witryn, towarów lub usług stron trzecich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, składane obietnice ani jakość/niezawodność produktów lub usług oferowanych we wszystkich reklamach.

Recenzje produktów Zastrzeżenie

Aby zarabiać i płacić za działanie Usługi, Firma może otrzymać wynagrodzenie (pieniężne lub w postaci bezpłatnych produktów) za recenzje lub poparcie dla konkretnej firmy, produktu lub usługi.

Spółka pozostaje niezależna, a przeglądy dokonywane są w oparciu o własne opinie, bez względu na wysokość możliwego do uzyskania wynagrodzenia.

Zgodnie z polityką Federalnej Komisji Handlu obowiązującą w Stanach Zjednoczonych artykuły zawierające recenzję firmy, produktu lub usługi, za które otrzymano wynagrodzenie, będą zawierać zastrzeżenie.

Wyłączenie odpowiedzialności za błędy i pominięcia

Informacje podawane przez Serwis służą wyłącznie jako ogólne wskazówki dotyczące interesujących Cię kwestii. Nawet jeśli Firma podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapewnić, że zawartość Usługi jest zarówno aktualna, jak i dokładna, mogą wystąpić błędy. Ponadto, biorąc pod uwagę zmieniający się charakter praw, zasad i przepisów, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych w Usłudze.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia, ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji.

Wyłączenie odpowiedzialności za dozwolony użytek

Firma może używać materiałów chronionych prawem autorskim, które nie zawsze były wyraźnie autoryzowane przez właściciela praw autorskich. Firma udostępnia takie materiały do ​​krytyki, komentowania, przekazywania wiadomości, nauczania, stypendiów lub badań.

Firma uważa, że ​​stanowi to „dozwolony użytek” z wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, jak przewidziano w sekcji 107 prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chcesz wykorzystać materiał chroniony prawem autorskim z Usługi do własnych celów, które wykraczają poza dozwolony użytek, musisz uzyskać zgodę właściciela praw autorskich.

Wyrażone poglądy Zastrzeżenie

Usługa może zawierać poglądy i opinie, które są poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalną politykę lub stanowisko jakiegokolwiek innego autora, agencji, organizacji, pracodawcy lub firmy, w tym Spółki.

Komentarze publikowane przez użytkowników są ich wyłączną odpowiedzialnością, a użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność, odpowiedzialność i winę za wszelkie zniesławienie lub spory, które wynikają z czegoś, co zostało napisane w komentarzu lub są bezpośrednim skutkiem czegoś, co zostało napisane w komentarzu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za komentarz publikowany przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza z dowolnego powodu.

Brak wyłączenia odpowiedzialności

Informacje zawarte w Usłudze są udostępniane przy założeniu, że Spółka nie jest zaangażowana w świadczenie usług prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad i usług. Jako taki, nie powinien być używany jako substytut konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi doradcami.

W żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z dostępem lub użytkowaniem lub niemożnością dostępu lub korzystania z Usługi.

Oświadczenie „Używaj na własne ryzyko”

Wszystkie informacje w Serwisie są dostarczane „tak jak są”, bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności lub wyników uzyskanych w wyniku wykorzystania tych informacji oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancje wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Firma nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani nikogo innego za jakąkolwiek decyzję lub działanie podjęte w oparciu o informacje podane przez Serwis ani za jakiekolwiek szkody wynikowe, specjalne lub podobne, nawet jeśli zostanie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami:

  • Przez e-mail: info@divernet.com