Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2023 r

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania twoich informacji podczas korzystania z Usługi i informuje o twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszej Polityki prywatności:

 • Konto oznacza unikalne konto utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
 • O nas (określana w niniejszej Umowie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do Rork Media Limited, 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londyn, Anglia, WC2H 9JQ. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Spółka.
 • Pliki Cookies to małe pliki, które są umieszczane na twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub dowolnym innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania na tej stronie internetowej wśród jej wielu zastosowań.
 • Państwo dotyczy: Wielkiej Brytanii
 • Kontroler danychna potrzeby RODO (RODO) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Nie śledzić (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FTC), w celu opracowania i wdrożenia przez branżę internetową mechanizmu umożliwiającego użytkownikom Internetu kontrolowanie śledzenia ich działań online na stronach internetowych .
 • Strona fanów Facebooka to profil publiczny o nazwie Diver Magazine specjalnie stworzony przez Spółkę na portalu społecznościowym Facebook, dostępny pod adresem DIVER – największe źródło informacji online dla płetwonurków
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Na potrzeby RODO Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej specyficznych czynników związanych z fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
 • Usługi odnosi się do strony internetowej.
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów RODO dostawcy usług są traktowani jako podmioty przetwarzające dane.
 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych oznacza dowolną witrynę internetową lub dowolną witrynę sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
 • Dane użytkowania odnosi się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Strona internetowa odnosi się do magazynu Diver, dostępnego pod adresem Divernet
 • You oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku. Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być nazywany Podmiotem Danych lub Użytkownikiem, ponieważ jesteś osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych

Rodzaje zbieranych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie nam pewnych danych osobowych, które mogą być wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, województwo, województwo, kod pocztowy / pocztowy, miasto
 • Informacje o koncie bankowym w celu zapłaty za produkty i / lub usługi w ramach Usługi
 • Dane użytkowania

Kiedy płacisz za produkt i / lub usługę przelewem bankowym, możemy poprosić Cię o podanie informacji w celu ułatwienia tej transakcji i zweryfikowania Twojej tożsamości. Takie informacje mogą obejmować między innymi:

 • Data urodzenia
 • Paszport lub dowód osobisty
 • Wyciąg z karty bankowej
 • Inne informacje łączące Cię z adresem

Dane użytkowania

Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane o użytkowaniu mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne urządzenie identyfikatory i inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem, możemy automatycznie zbierać określone informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, telefon komórkowy system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej, której używasz, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub za jego pośrednictwem.

Informacje z zewnętrznych usług mediów społecznościowych

Firma umożliwia Użytkownikowi utworzenie konta i zalogowanie się w celu korzystania z Usługi za pośrednictwem następujących zewnętrznych usług mediów społecznościowych:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować za pośrednictwem lub w inny sposób udzielić nam dostępu do usługi mediów społecznościowych innej firmy, możemy gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z kontem użytkownika w usłudze mediów społecznościowych innej firmy, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, Twoje działania lub Twoja lista kontaktów powiązana z tym kontem.

Możesz również mieć możliwość udostępnienia Spółce dodatkowych informacji za pośrednictwem konta Twojej zewnętrznej usługi mediów społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje i dane osobowe, podczas rejestracji lub w inny sposób, udzielasz Spółce pozwolenia na wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie ich w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym serwisie i przechowywać określone informacje. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Cookie to mały plik umieszczany na Twoim Urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. O ile nie dostosowałeś ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz serwis może używać plików cookie.
 • Pliki cookie Flash. Niektóre funkcje naszej Usługi mogą wykorzystywać lokalnie przechowywane obiekty (lub pliki cookie Flash) do zbierania i przechowywania informacji o Twoich preferencjach lub Twojej aktywności w naszym Serwisie. Pliki cookie Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane w przypadku plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania plików cookie Flash, przeczytaj „Gdzie mogę zmienić ustawienia dotyczące wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów udostępnionych?” dostępne o Adobe Flash Player
 • Sygnały nawigacyjne w sieci Web. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze wiadomości e-mail mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami sieciowymi (nazywane również czystymi gifami, znacznikami pikselowymi i jednopikselowymi gifami), które pozwalają Firmie, na przykład, zliczać użytkowników, którzy odwiedzili te strony. lub otworzył wiadomość e-mail i inne powiązane statystyki witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji i weryfikacja integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową. Możesz dowiedzieć się więcej o plikach cookie tutaj: Pliki cookie generatora TermsFeed.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:

 • Niezbędne / niezbędne pliki cookie Typ: Sesyjne pliki cookie Administrowane przez: My Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają w uwierzytelnianiu użytkowników i zapobiegają nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie do świadczenia tych usług.
 • Polityka plików cookie / akceptacja powiadomień Pliki cookie Typ: Trwałe pliki cookie Administrowane przez: My Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.
 • Funkcjonalność Pliki cookie Typ: Trwałe pliki cookie Administrowane przez: My Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie bardziej osobistego doświadczenia i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.
 • Śledzące i wydajnościowe pliki cookie Typ: Trwałe pliki cookie Administrowane przez: Strony trzecie Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na Stronie i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak dlatego, że zebrane informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.
 • Pliki cookie do targetowania i reklamy Typ: Trwałe pliki cookie Administrowane przez: Strony trzecie Cel: Te pliki cookie śledzą Twoje nawyki przeglądania, aby umożliwić nam wyświetlanie reklam, które z większym prawdopodobieństwem Cię zainteresują. Te pliki cookie wykorzystują informacje o Twojej historii przeglądania, aby grupować Cię z innymi użytkownikami o podobnych zainteresowaniach. Na podstawie tych informacji i za naszą zgodą reklamodawcy zewnętrzni mogą umieszczać pliki cookie, aby umożliwić im wyświetlanie reklam, które naszym zdaniem będą odpowiednie dla Twoich zainteresowań, gdy będziesz przebywać na stronach internetowych osób trzecich.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i Twoich wyborów dotyczących plików cookie, odwiedź naszą Politykę plików cookie lub sekcję dotyczącą plików cookie w naszej Polityce prywatności.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę, w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi.
 • Aby zarządzać swoim kontem: w celu zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownik Usługi. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą dać Ci dostęp do różnych funkcji Usługi, które są dostępne jako zarejestrowany użytkownik.
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zobowiązanie do umowy zakupu produktów, towarów lub usług, które kupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Skontaktować się z Tobą: Aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikacji informacyjnej związanej z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione do ich realizacji.
 • Aby zapewnić Ci z aktualnościami, ofertami specjalnymi i ogólnymi informacjami o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zdecydujesz się nie otrzymywać takich informacji.
 • Aby zarządzać Twoimi żądaniami: Aby uczestniczyć i zarządzać Twoimi prośbami do nas.
 • Aby dostarczać Ci ukierunkowaną reklamę: Możemy wykorzystywać Twoje dane do opracowywania i wyświetlania treści i reklam (oraz współpracy z zewnętrznymi dostawcami, którzy to robią) dostosowanych do Twoich zainteresowań i/lub lokalizacji oraz do mierzenia ich skuteczności.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia niektórych lub wszystkich naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności, czy w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym posiadane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług znajdują się wśród przekazanych aktywów.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać Twoje informacje do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i Twoich doświadczeń.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, wyświetlania reklam w celu wsparcia i utrzymania Naszej Usługi, reklamowania się na stronach internetowych osób trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi, w celu przetwarzania płatności, skontaktować się z Tobą.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub nabycia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Z partnerami: Możemy udostępniać Twoje dane naszym Partnerom, w takim przypadku będziemy zobowiązać tych partnerów do przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę dominującą i wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne spółki, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać Twoje dane naszym Partnerom biznesowym, aby oferować określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, informacje te mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami lub rejestrujesz się za pośrednictwem Zewnętrznego serwisu społecznościowego, Twoje kontakty w Zewnętrznym serwisie społecznościowym mogą zobaczyć Twoje imię, profil, zdjęcia i opis Twojej działalności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej działalności, komunikować się z Tobą i przeglądać Twój profil.
 • Za Twoją zgodą: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu za Twoją zgodą.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zatrzymania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane o użytkowaniu są na ogół przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie danych osobowych

Twoje informacje, w tym Dane osobowe, przetwarzane są w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane - i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoje dane i inne dane osobowe.

Ujawnienie danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli firma uczestniczy w fuzji, przejęciu lub sprzedaży aktywów, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje dane osobowe zostaną przesłane i będą podlegać innej polityce prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może zostać zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne do:

 • Przestrzegaj zobowiązania prawnego
 • Chroń i broń praw lub własności firmy
 • Zapobiegaj lub badaj możliwe niewłaściwe działania związane z Usługą
 • Chroń bezpieczeństwo osobiste użytkowników serwisu lub społeczeństwa
 • Chroń przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Usługodawcy, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przesyłają informacje o Twojej aktywności w naszej usłudze zgodnie z ich Polityką prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics Google Analytics to usługa analityki internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej. Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki rezygnujący z Google Analytics. Dodatek uniemożliwia JavaScriptowi Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzin. Więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności można znaleźć na stronie Strona internetowa dotycząca prywatności i warunków Google.
 • Potwory Ich Polityka prywatności można obejrzeć pod adresem ich strona internetowa.

Reklama

Możemy korzystać z Usługodawców, aby wyświetlać Ci reklamy w celu wsparcia i utrzymania Naszej Usługi.

 • Pliki cookie Google AdSense i DoubleClick Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w naszej Usłudze. Korzystanie przez Google z pliku cookie DoubleClick umożliwia Google i jego partnerom wyświetlanie reklam naszym użytkownikom na podstawie ich wizyt w naszym Serwisie lub innych witrynach internetowych. Możesz zrezygnować z używania pliku cookie DoubleClick do reklam opartych na zainteresowaniach, odwiedzając stronę Strona internetowa ustawień Google Ads.
 • adbuter AdButler to usługa reklamowa świadczona przez Sparklit Networks Inc. Aby uzyskać więcej informacji na temat AdButler, odwiedź ich stronę Polityka prywatności.

Zautomatyzowane reklamy Mediavine (wersja 1.1)

Witryna współpracuje z Mediavine w celu zarządzania reklamami stron trzecich opartymi na zainteresowaniach pojawiającymi się w Witrynie. Mediavine wyświetla treści i reklamy podczas odwiedzania Witryny, które mogą wykorzystywać własne i zewnętrzne pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest wysyłany na Twój komputer lub urządzenie mobilne (określane w niniejszej polityce jako „urządzenie”) przez serwer sieciowy, aby witryna mogła zapamiętać pewne informacje o Twojej aktywności podczas przeglądania Witryny.

Własne pliki cookie są tworzone przez odwiedzaną witrynę internetową. Plik cookie strony trzeciej jest często używany w reklamie behawioralnej i analityce oraz jest tworzony przez domenę inną niż odwiedzana witryna internetowa. Pliki cookie stron trzecich, znaczniki, piksele, sygnały nawigacyjne i inne podobne technologie (łącznie zwane „tagami”) mogą być umieszczane w Witrynie w celu monitorowania interakcji z treściami reklamowymi oraz kierowania i optymalizacji reklam. Każda przeglądarka internetowa ma funkcjonalność, dzięki której możesz blokować zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie innych firm oraz wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Funkcja „Pomoc” na pasku menu w większości przeglądarek zawiera informacje o tym, jak przestać akceptować nowe pliki cookie, jak otrzymywać powiadomienia o nowych plikach cookie, jak wyłączyć istniejące pliki cookie i jak wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączania można znaleźć pod adresem Wszystko o plikach cookie.

Bez plików cookie możesz nie być w stanie w pełni korzystać z zawartości i funkcji Witryny. Należy pamiętać, że odrzucenie plików cookie nie oznacza, że ​​nie będziesz już widzieć reklam podczas odwiedzania naszej Witryny. Jeśli zrezygnujesz, nadal będziesz widzieć niespersonalizowane reklamy w Witrynie.

Serwis zbiera następujące dane za pomocą pliku cookie przy wyświetlaniu spersonalizowanych reklam:

 • Adres IP
 • Typ systemu operacyjnego
 • Wersja systemu operacyjnego
 • Typ urządzenia
 • Język strony internetowej
 • Typ przeglądarki internetowej
 • E-mail (w formie zaszyfrowanej)

Partnerzy Mediavine (spółki wymienione poniżej, z którymi Mediavine udostępnia dane) mogą również wykorzystywać te dane do łączenia się z innymi informacjami o użytkownikach końcowych, które partner niezależnie zebrał w celu dostarczania ukierunkowanych reklam. Partnerzy Mediavine mogą również oddzielnie zbierać dane o użytkownikach końcowych z innych źródeł, takich jak identyfikatory reklamowe lub piksele, i łączyć te dane z danymi zebranymi od wydawców Mediavine w celu dostarczania reklam opartych na zainteresowaniach w całym serwisie internetowym, w tym na urządzeniach, przeglądarkach i aplikacjach . Dane te obejmują dane o użytkowaniu, informacje o plikach cookie, informacje o urządzeniu, informacje o interakcjach między użytkownikami a reklamami i witrynami internetowymi, dane geolokalizacyjne, dane o ruchu oraz informacje o źródle odesłania odwiedzającego do określonej witryny. Partnerzy Mediavine mogą również tworzyć unikalne identyfikatory w celu tworzenia segmentów odbiorców, które są wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanej reklamy.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i poznać swoje możliwości wyboru lub rezygnacji z tego gromadzenia danych, odwiedź witrynę Strona rezygnacji z National Advertising Initiative. Możesz także odwiedzić Witryna Digital Advertising Alliance i Witryna Network Advertising Initiative aby dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach. Możesz pobrać aplikację AppChoices pod adresem Aplikacja AppChoices firmy Digital Advertising Alliance zrezygnować w związku z aplikacjami mobilnymi lub skorzystać z elementów sterujących platformy na urządzeniu mobilnym, aby zrezygnować.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat partnerów Mediavine, gromadzonych przez nich danych oraz ich zasad gromadzenia danych i prywatności, odwiedź stronę Partnerzy medialni.

E-mail marketing

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w celu przesyłania biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich tych komunikatów od nas, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji lub instrukcje zawarte w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z usług dostawców usług marketingu e-mailowego do zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail do Ciebie.

Płatności

W ramach Usługi możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi. W takim przypadku możemy korzystać z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (np. procesorów płatności).

Nie będziemy przechowywać ani gromadzić danych Twojej karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie Twoich danych osobowych podlega ich Polityce prywatności. Te procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, Mastercard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczną obsługę informacji o płatnościach.

Kiedy korzystasz z Naszej Usługi, aby zapłacić za produkt i/lub usługę przelewem bankowym, możemy poprosić Cię o podanie informacji w celu ułatwienia tej transakcji i zweryfikowania Twojej tożsamości.

Remarketing behawioralny

Firma korzysta z usług remarketingowych, aby reklamować się Tobie po tym, jak uzyskałeś dostęp lub odwiedziłeś nasz Serwis. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy plików cookie i technologii innych niż pliki cookie, aby pomóc nam rozpoznać Twoje urządzenie i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej Usługi, abyśmy mogli ulepszyć naszą Usługę, aby odzwierciedlić Twoje zainteresowania i wyświetlać Ci reklamy, które mogą być bardziej interesujące Tobie.

Ci zewnętrzni dostawcy gromadzą, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przesyłają informacje o Twojej aktywności w naszej usłudze zgodnie z ich Polityką prywatności i aby umożliwić nam:

 • Mierz i analizuj ruch i aktywność przeglądania w naszej usłudze
 • Wyświetlaj reklamy naszych produktów i/lub usług w witrynach lub aplikacjach osób trzecich
 • Mierz i analizuj wydajność naszych kampanii reklamowych

Niektórzy z tych zewnętrznych dostawców mogą korzystać z technologii innych niż pliki cookie, na które mogą nie mieć wpływu ustawienia przeglądarki blokujące pliki cookie. Twoja przeglądarka może nie zezwalać na blokowanie takich technologii. Możesz skorzystać z następujących narzędzi stron trzecich, aby odmówić gromadzenia i wykorzystywania informacji w celu wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach:

Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam, włączając funkcje prywatności na swoim urządzeniu mobilnym, takie jak ograniczenie śledzenia reklam (iOS) i rezygnacja z personalizacji reklam (Android). Więcej informacji można znaleźć w systemie pomocy urządzenia przenośnego.

Możemy udostępniać tym zewnętrznym dostawcom informacje, takie jak zaszyfrowane adresy e-mail (jeśli są dostępne) lub inne identyfikatory internetowe zebrane w naszej usłudze. Dzięki temu nasi zewnętrzni dostawcy mogą rozpoznawać i dostarczać Ci reklamy na różnych urządzeniach i przeglądarkach. Aby dowiedzieć się więcej o technologiach stosowanych przez tych zewnętrznych dostawców i ich możliwościach obsługi wielu urządzeń, zapoznaj się z Polityką prywatności każdego dostawcy wymienionego poniżej.

Zewnętrzni dostawcy, z których korzystamy, to:

 • Reklamy Google (AdWords) Usługa remarketingowa Google Ads (AdWords) jest świadczona przez firmę Google Inc. Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę Ustawienia reklam Google strona. Google zaleca również zainstalowanie Google Analytics Opt-out Browser Add-on – dla Twojej przeglądarki internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics. Więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności można znaleźć na stronie Prywatność i warunki Google Strona internetowa.
 • Facebook Usługę remarketingu na Facebooku świadczy firma Facebook Inc. Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach z Facebooka, odwiedzając stronę tutaj. Aby zrezygnować z reklam Facebooka opartych na zainteresowaniach, wykonaj poniższe czynności instrukcje z Facebooka. Facebook przestrzega zasad samoregulacji dotyczących reklamy behawioralnej w Internecie ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz także zrezygnować z Facebooka i innych uczestniczących firm za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w USAThe Kanadyjski sojusz na rzecz reklamy cyfrowej w Kanadzie albo Europejskie Stowarzyszenie Interaktywnej Reklamy Cyfrowej w Europielub zrezygnuj, korzystając z ustawień urządzenia mobilnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności na Facebooku, odwiedź stronę Polityka danych Facebooka

Prywatność RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ramach RODO

Możemy przetwarzać Dane Osobowe pod następującymi warunkami:

 • zgoda: Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce.
 • Żywotne zainteresowania: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu ochrony Twoich żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej.
 • Interesy publiczne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Spółka chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych i zagwarantowania Ci możliwości skorzystania ze swoich praw.

Zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z prawem, jeśli przebywasz w UE, masz prawo do:

 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy o Tobie. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby Ci pomóc. Umożliwia to również otrzymanie kopii Twoich danych osobowych, które posiadamy.
 • Poproś o korektę Twoich danych osobowych, które posiadamy. Masz prawo do poprawienia wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na Twój temat.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Prawo to istnieje, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej naszego przetwarzania, a w Twojej szczególnej sytuacji jest coś, co sprawia, że ​​chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na tej podstawie. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Masz prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali.
 • Poproś o przeniesienie Twoich Danych Osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to dotyczy wyłącznie informacji automatycznych, na wykorzystanie których początkowo wyrazili Państwo zgodę lub gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Państwem.
 • Wycofaj swoją zgodę. Masz prawo do wycofania zgody na wykorzystanie Twoich Danych Osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do niektórych określonych funkcji Usługi.

Korzystanie z praw RODO do ochrony danych

Możesz skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz wniosek, postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć Ci tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli przebywasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Strona fanów Facebooka

Administrator danych dla fanpage’a na Facebooku

Administratorem Twoich Danych Osobowych zbieranych podczas korzystania z Usługi jest Spółka. Jako operator Strona fanów FacebookaSpółka oraz operator serwisu społecznościowego Facebook są Współadministratorami.

Spółka zawarła z Facebookiem umowy, które określają m.in. zasady korzystania z Fan Page'a na Facebooku. Terminy te opierają się głównie na Warunki korzystania z Facebooka

Odwiedź Polityka prywatności Facebooka aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Facebook zarządza danymi osobowymi lub skontaktuj się z Facebookiem online lub pocztą: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.

Facebook Insights

Korzystamy z funkcji Facebook Insights w związku z działaniem Facebook Fan Page oraz na podstawie RODO, w celu pozyskiwania zanonimizowanych danych statystycznych o naszych użytkownikach.

W tym celu Facebook umieszcza plik cookie na urządzeniu użytkownika odwiedzającego nasz fanpage na Facebooku. Każdy plik cookie zawiera unikalny kod identyfikacyjny i pozostaje aktywny przez okres dwóch lat, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostanie usunięty przed końcem tego okresu.

Facebook otrzymuje, zapisuje i przetwarza informacje przechowywane w Cookie, zwłaszcza gdy użytkownik odwiedza serwisy Facebooka, usługi świadczone przez innych członków Fan Page Facebooka oraz usługi innych firm korzystających z usług Facebooka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności na Facebooku, odwiedź stronę Polityka prywatności Facebooka.

Polityka „Nie śledź” zgodnie z wymogami kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w Internecie (CalOPPA)

Nasza usługa nie odpowiada na sygnały „Nie śledź”.

Jednak niektóre strony internetowe stron trzecich śledzą Twoje działania związane z przeglądaniem. Jeśli odwiedzasz takie strony internetowe, możesz ustawić swoje preferencje w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony internetowe, że nie chcesz być śledzony. Możesz włączyć lub wyłączyć DNT, odwiedzając stronę preferencji lub ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Bezpieczeństwo dzieci

Nasz serwis nie jest skierowany do osób w wieku poniżej 13 lat. Świadomie nie zbieramy danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, prosimy Skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli będziemy musieli polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich informacji, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody Twojego rodzica przed zgromadzeniem i wykorzystaniem tych informacji.

Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, nastąpi przekierowanie do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty e-mail i / lub wyraźnego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy datę „ostatniej aktualizacji” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami: